EekBoek Boekhouden

Eigenschappen

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Eigenschappen


De belangrijkste eigenschappen van EekBoek:
 • Ondersteuning Europese wijze van boekhouden. Facturen worden geboekt in een Inkoop of Verkoop dagboek, de afrekening ervan wordt geboekt in een Bank dagboek (voor Bank, Giro of Kas). Een flexibel Memoriaal maakt met mogelijk vrije boekingen toe te voegen, bijvoorbeeld voor afschrijvingen.

 • Rekeningschema’s met verdichtingen en hoofdverdichtingen, geïnspireerd door het alom gerespecteerde en veelvuldig toegepaste ‘Stelsel Bakker’. Het schema is verder geheel vrij in te delen.

 • Debiteuren/Crediteuren. Aan elke relatie kan een standaard grootboekrekening worden gekoppeld om ingave van boekingen te vergemakkelijken.

 • BTW volgens standaards. Per relatie worden bepaald of er sprake is van een normale BTW verrekening, verlegging, of intra- of extra-communautaire levering.
  BTW aangifte kan per jaar, per kwartaal of per maand geschieden.

 • Openingsbalans en jaarafsluiting. Meerdere boekjaren kunnen in één administratie worden onderhouden.

 • Rapporten: Openingsbalans, Balans, Resultaten (Verlies/Winst), Proef/Saldi balans, Debiteuren + openstaand, Crediteuren + openstaand, BTW aangifte, Grootboek, Journaal. Alle rapporten in een vorm die door accountants en administratiekantoren wordt begrepen.
  De meeste rapporten kennen verschillende instelbare varianten, bijvoorbeeld de mate van verdichting, periodeselectie of sortering.

  Rapporten die met de GUI worden bekeken zijn interactief, met een enkele klik kan er worden genavigeerd naar de betreffende boekingen en relaties.

  Alle rapporten kunnen worden geëxporteerd naar externe tools in de vorm van tekstbestanden (komma- of tabgescheiden), HTML voor op de web site, alsmede naar OpenOffice.org voor het opmaken van verslagen.

 • EekBoek kan in verschillende talen worden geleverd en ondersteunt UNICODE (ISO-10646, UTF-8).

Onbegrensd

EekBoek kent geen noemenswaardige beperkingen. U kunt zoveel administraties onderhouden als u wenst. Ook aan het aantal grootboekrekeningen, verdichtingen, crediteuren, debiteuren en boekstukken zit geen andere grens dan de grootte van uw computer. Afhankelijk van het toegepaste relationele databasesysteem kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig werken met dezelfde administraties.

EekBoek … leuker kunnen we het maken, én gemakkelijker.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
features.html laatste aanpassing 19 september 2010, 16:37:58