EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Boekingen


Boekingen

Alle wijzigingen in de boekhouding worden uitgevoerd door middel van boekingen. Voorbeelden van boekingen zijn inkoopfakturen, verkoopfakturen, giro- en bankafschriften, en afschrijvingen.

Boekingen vinden plaats in z.g. dagboeken. Een administratie kan een willekeurig aantal dagboeken omvatten, variërend van een stuk of vijf tot vele tientallen, zelfs honderden. In elk van de dagboeken vinden verwante boekingen plaats.

EekBoek ondersteunt vijf soorten dagboeken:

  • Inkoop, voor het boeken van inkoopfakturen;
  • Verkoop, voor het boeken van verkoopfakturen;
  • Bank, voor het boeken van giro- en bankafschriften;
  • Kas, voor het boeken van kastransacties;
  • Memoriaal, voor overige boekingen.

Aan elk dagboek, behalve de memoriaals, is een grootboekrekening gekoppeld (zie Koppelingen). Boekhoudtechnisch moet elke boeking in evenwicht zijn, dus evenveel debet als credit. Dit wordt bereikt door het totale bedrag van de boeking tegen te boeken op de gekoppelde grootboekrekening.

Elke boeking resulteert in een journaalpost. In de EekBoek shell kan deze journaalpost worden getoond door direct na de boekingsopdracht de opdracht journaal in te geven. Ook is het mogelijk de EekBoek shell op te starten met de command line optie --journaal, waardoor de journaalposten automatisch worden getoond na elke boeking.

Identificatie van boekingen: boekstuknummers

Elke boeking in het systeem is uniek identificeerbaar middels het boekstuknummer.

Het boekstuknummer wordt gevormd door de naam van het dagboek, een dubbele punt ':', en het volgnummer. Dit laatste nummer is bij het boeken vrij te kiezen maar het verdient aanbeveling (en het is wettelijk verplicht) om aaneengesloten nummers te gebruiken.

Indien een administratie meerdere boekjaren omvat kunnen de boekstukken uit een ander boekjaar worden geïdentificeerd door de boekjaarcode ook op te nemen in het boekstuknummer, b.v. inkopen:2006:57.

Verwijderen van boekingen

De EekBoek shell opdracht verwijder verwijdert een boeking.

De verwijderde boeking wordt teruggeplaatst in de invoer van de EekBoek shell en kan met de Pijltje-Omhoog toets worden klaargezet voor verdere verwerking.

De opdracht verwijdert standaard de laatst uitgevoerde boeking, maar er kan ook een boekstuk worden geselecteerd door dit als argument mee te geven, bijvoorbeeld:

verwijder inkopen:12

Let op: Een boeking kan alleen worden verwijderd wanneer deze niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een ander boekstuk.

De opdracht toon toont een boeking in een vorm waarin deze opnieuw (of gewijzigd) kan worden uitgevoerd.

De getoonde boeking wordt tevens teruggeplaatst in de invoer van de EekBoek shell en kan met de Pijltje-Omhoog toets worden klaargezet voor verdere verwerking.

De opdracht toont standaard de laatst uitgevoerde boeking, maar er kan ook een boekstuk worden geselecteerd door dit als argument mee te geven, bijvoorbeeld:

toon inkopen:12


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/bookings/index.html laatste aanpassing 24 augustus 2008, 16:42:10