EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten


Rapportages

EekBoek ondersteunt alle voor een boekhouding relevante rapportages.

Elke rapportage kan standaard worden aangemaakt in tekstvorm. EekBoek werkt met uitvoer plug-ins, waardoor rapportages eenvoudig ook in andere vormen kunnen worden aangemaakt, zoals HTML voor op de web site, of OpenDocument formaat voor jaarverslagen en dergelijke.

Rapportages worden aangemaakt met EekBoek shell opdrachten. Deze opdrachten accepteren als regel de volgende opties:

--periode=periode De rapportage wordt uitgevoerd over de opgegeven periode.
Het hangt af van de rapportage of een --periode of --per optie is toegestaan.
--per=datum De rapportage wordt uitgevoerd met de opgegeven einddatum.
Het hangt af van de rapportage of een --periode of --per optie is toegestaan.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --per of --periode.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

De uitvoervorm kan worden geselecteerd met een van de hierondervermelde opties. Wanneer geen uitvoervormopties zijn opgegeven wordt de uitvoervorm bepaald aan de hand van de extensie van het uitvoerbestand. Zonder enige uitvoeroptie wordt een tekstuele rapportage aangemaakt.

De volgende uitvoervormen zijn standaard mogelijk voor vrijwel elke rapportage:

optie extensie omschrijving
--text
--gen-text
.txt Rapportage in platte tekst vorm. Deze vorm is voor alle rapportages mogelijk.
--html
--gen-html
.html Rapportage in HTML vorm.
--csv
--gen-csv
.csv Rapportage in CSV (generieke spreadsheet import) vorm.

Zie ook de beschrijving van de volgende configuratiegegevens:

  • amount in sectie format (decimaalpunt, duizendpuntjes, kolombreedte voor bedragen)
  • cssdir in sectie html (stylesheet bibliotheek)

De volgende rapportages zijn mogelijk:Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/index.html laatste aanpassing 23 februari 2014, 16:32:42