EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Import en Export


Import en Export

Een EekBoek administratie kan te allen tijde worden geëxporteerd in de vorm van een set EekBoek bestanden, zoals beschreven in Werkwijze. Deze set bestanden kan vervolgens weer worden geïmporteerd. De resulterende administratie is dan zoveel mogelijk identiek aan het origineel.

Ook is het mogelijk een zogenaamde XML Auditfile Financieel (XAF) te produceren ten behoeve van accountantskantoren en de belastingdienst.

Export

De opdracht tot exporteren is export en heeft één argument: de bestemming. Dit kan zowel een bestandsnaam zijn, als een directory, welke zo nodig wordt aangemaakt.

export --dir=directory

Het is ook mogelijk deze opdracht direct op de command-line uit te voeren:

ebshell --export --dir=directory

In de opgegeven directory worden de volgende bestanden geplaatst:

  • Het schema: schema.dat
  • De relaties: relaties.eb
  • De openingsgegevens: opening.eb
  • De mutaties: mutaties.eb

Indien wordt geëxporteerd naar een bestand:

export --file=archive

Dit creëert het opgeven bestand met daarin alle benodigde data. Een eventueel reeds bestaand bestand wordt daarbij overschreven.

Het export-bestand is een ZIP file met daarin de eerdergenoemde bestanden. Het kan daarom ook met standaard zip utilities worden benaderd, bijvoorbeeld:

$ unzip -v export.ebz Archive: export.ebz Export van dataset sample aangemaakt door EekBoek 2.02 op 2015-01-23 Length Method Size Cmpr Date Time CRC-32 Name -------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ---- 6015 Defl:N 1772 71% 01-23-2015 13:23 78f903ec schema.dat 546 Defl:N 273 50% 01-23-2015 13:23 6ceaf615 relaties.eb 732 Defl:N 393 46% 01-23-2015 13:23 837fb975 opening.eb 4925 Defl:N 1218 75% 01-23-2015 13:23 8525f96c mutaties.eb -------- ------- --- ------- 12218 3656 70% 4 files

Import

Met de opdracht import wordt een eerder aangemaakt export bestand of set exportbestanden weer geïmporteerd.

import --dir=directory import --file=archive

Het is ook mogelijk deze opdracht direct op de command-line uit te voeren. Daarbij wordt, indien nodig, de database automatisch aangemaakt:

ebshell --import --dir=directory ebshell --import --file=archive

In dit geval moeten de --import en --file of --dir opties achteraan de opdrachtregel staan.

Aanmaken XML Auditfile Financieel

Iedere ondernemer krijgt op gezette tijden te maken met een controle van de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft. Om te komen tot administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven heeft de Belastingdienst in 1999 de Auditfile ontwikkeld, waarin de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn, zijn opgenomen. Door technische vooruitgang heeft het XML-platform daarna de XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Het platform is een samenwerkingsverband van SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten), softwareleveranciers en de Belastingdienst.

In tegenstelling tot de ‘oude’ Auditfile kunt u met de XML Auditfile Financieel maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk.

De opdracht tot aanmaken van een XAF is export en heeft één verplicht argument: de bestemming.

export --xaf=bestand

Daarnaast kan met --boekjaar=code een ander dan het huidige boekjaar worden geselecteerd.

EekBoek exporteert op dit moment een partieel, doch bruikbaar XAF bestand.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/inex.html laatste aanpassing 23 februari 2014, 16:28:01