EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » De EekBoek shell


De EekBoek Shell

De EekBoek Shell ebshell is een tekst-interface voor het EekBoek systeem.

De shell kan op drie manieren worden gebruikt: interactief, single-line en batch.

In single-line mode wordt een enkele opdracht direct op de opstartregel meegegeven, voorafgegaan door de aanduiding -c:

ebshell -c btwaangifte januari

De shell draait in batch mode indien er bij het opstarten een bestand als standaardinvoer wordt meegegeven:

ebshell < opdrachten.eb

Het gehele bestand wordt gelezen en alle opdrachten uitgevoerd.

Het is ook mogelijk vanuit ebshell zelf bestanden in batch mode te verwerken met de opdracht:

include opdrachten.eb

In batch mode geldt dat lege regels, en regels die met een #-teken beginnen worden genegeerd. Verder mogen opdrachten over meerdere regels worden gespreid door het plaatsen van een \-teken aan het eind van alle regels behalve de laatste, bijvoorbeeld:

postbank:12 12-03-2020 "Diverse boekingen" \ crd XS4ALL 21,78 \ deb ACME 632,11

Als de shell niet op een van bovengenoemde manieren wordt opgestart, dan draait hij interactief en zal opdrachten lezen vanaf de terminal. Elke ingelezen regel vormt een opdracht. Het inlezen van opdrachten vindt indien mogelijk plaats door middel van de Perl module Term::ReadLine::Gnu. Zie de documentatie van deze module voor alle mogelijkheden. Uitgevoerde opdrachten worden tot in bepaalde mate bewaard en kunnen later worden teruggehaald door middel van de pijltje-omhoog toets.

De shell interpreteert de invoer als een serie argumenten gescheiden door spaties of andere whitespace. Indien een argument spaties moet bevatten, bijvoorbeeld de omschrijving van een boeking, dan dient om dit argument aanhalingstekens te worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan zag u reeds hierboven.

Completion

De shell ondersteunt zg. completion door middel van de TAB toets.

Aan het begin van de regel, bij het intoetsen van de naam van de opdracht, zal het indrukken van de TAB toets de opdrachtnaam aanvullen voor zover mogelijk, en anders een lijstje tonen van mogelijkheden.

Bij voorbeeld:

eekboek> ver[TAB] verkopen verwijder ver_

Na het intoetsen van de letters "ver" wordt op de TAB gedrukt. De opdracht "ver" is nog niet uniek, en de twee mogelijkheden "verkopen" en "verwijder" worden getoond. De ingetoetste tekst wordt weer aangeboden om verder afgemaakt te worden.

In boekingsopdrachten, op plaatsen waar de code van een relatie wordt verwacht, zal het indrukken van de TAB toets proberen de relatie code op te zoeken en af te maken. Zijn er meerdere mogelijkheden dan worden deze getoond:

eekboek> inkopen:24 16-08-2020 XS[TAB] inkopen:24 16-08-2020 XS4ALL _

In boekingsopdrachten, op plaatsen waar een grootboekrekening wordt verwacht, zal het indrukken van de TAB toets proberen dit nummer op te zoeken en af te maken, Zijn er meerdere mogelijkheden dan worden deze getoond, samen met de beschrijving van de grootboekrekening:

eekboek> inkopen:24 16-08-2020 XS4ALL Kosten 690[TAB] 6900 Telefoon- en faxkosten 6905 Internetkosten inkopen:24 16-08-2020 XS4ALL Kosten 490_

Emacs ondersteuning

Afhankelijk van de uitgevoerde installatie bevindt zich in de examples directory een major mode voor GNU Emacs: eekboek-mode.el.

Excuus

De EekBoek shell maakt gebruik van enkele standaard CPAN modules. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms Engelse meldingen tussen de Nederlandse teksten door verschijnen. Dit zal op termijn worden aangepast.Powered by Perl

Copyright © 2005-2021 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/ebshell/index.html laatste aanpassing 01 februari 2017, 08:41:15